Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Tu vas me detruire

.via B.Cmưa reo khúc hát
tựa bể trànmạn trong Mạn Vũ quả thật là một từ đẹp.3 nhận xét: