Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

gạch đầu dòng WC - 03một: da cam lộ hết bài; còn Robben, cực kỳ đáng sợ với chiếc khèo trái, lẫn khèo phải, không biết khèo nào, rồi tèo trước.

hai: các chiến binh samurai vẫn cứ mãi là các chiến binh samurai, chả có gì mới.

ba: các bạn châu phi kỳ này vẫn chạy khỏe, sút bự, nhảy nhót lào cào, và được thêm mỗi cái nữa là chẳng biết đá bóng. thế mới chán!

bốn: Tất cả những gì bạn cần, Đan Mạch, là một đội tuyển với một giấc mơ!

năm: haizz!!!

2 nhận xét: