Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

tháng 9.lòng khách thương hồ
chiều trong tiếng sóng
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét