Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

trong mùa lá rụng của chia ly


Là nhạc thôi.Bản của Alison Moyet:

When you knew that it was over .khi biết rằng nó đã hết.
In the autumn of goodbyes .trong mùa lá rụng của chia ly.
For a moment .trong một thoáng chốc.
You could not recall the color of his eyes .ngươi chẳng thể nhớ ra màu mắt người.
Bản của Sting:

When you knew that it was over .khi ngươi biết rằng nó đã hết.
Were you suddenly aware .thốt nhiên ngươi có thấy.
That the autumn leaves were turning .rằng những chiếc lá thu xoay xoay.
To the color of her hair .thành ra màu tóc nàng.
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét