Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

*trích


"nghe tiếng quạ kêu trong vùng bóng tối tuyết rơi"
và axl rose vẫn hát,


I've searched the universe and found myself within your eyes.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét