Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

mat nguTrời ới (2)

ngủ thật đây
tớ đi ngủ thật đây
đừng ai nói gì nữa
đừng một tiếng gì nữa
đừng cả cái gì nữa
ngừng hết
vứt hết
tớ đi ngủ thật đây

này điện thoại không được kêu nhé
này hàng xóm không được hát đâu
này chó già nhà bên cũng không được sủa
im thật yên nào
tớ đi ngủ thật đây

tớ đi ngủ thật đấy
liệu đừng có mà ồn
cái kim giây cấm không gây ra tiếng
cá trong hồ cấm đớp bọt giữa đêm
cả tàu đêm cấm không làm run đường,
tớ đi ngủ đấy - cấm không cả kéo còi luôn

ngủ thật mà
tớ đi ngủ thật mà
cửa khóa rồi
hẹn giờ rồi
mắt nhắm rồi
đã khuya rồi
cả giấc mơ cũng sẵn sàng rồi


làm sao cơn ngủ tớ chịu đến thật đây???


5 nhận xét: