Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

cõi này là để chơi hoang (*)

lừa nhau một chút thôi nghe 
thánh thần bên cạnh đừng đè ngộp hơi 
để còn thả cửa rong chơi. (*) lục-bát-ba-câu, nguyễn tôn nhan, hương tích ấn hành, 2012. 
sách hiện đã có tại Thư quán Hương Tích - 308/12 Nguyễn Thượng Hiền, quận Bình Thạnh.  

1 nhận xét: