Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Treo ảnh tháng 5
Nỗi nhớ là cát lún. em lùn. 


2 nhận xét: