Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

như cây cối ngoài vườn, tháng mười mộtnhư lòng muốn dứt bỏ cả cuộc đời dài.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét