Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Nguyễn Bắc Sơn


[...]

Mày gởi một chân ngoài mặt trận
Mang về cho mẹ một bàn chân
Mẹ già khóc đến mù hai mắt
Đời tàn trong lứa tuổi thanh xuân

[...]

- Căn bệnh thời chiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét