Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

.trong buổi chiều tàn tạ như phong ba
sự trở lại của mạn vũ
con đò trôi đêm


3 nhận xét: