Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

nếu nàng bơ ta


Nếu nàng bơ ta
Pablo Neruda

I want you to know
Ta muốn nàng biết
one thing.
một điều.
You know how this is:
Nàng biết thế nào rồi chứ:
if I look
khi ta nhìn
at the crystal moon, at the red branch
vào mặt trăng pha lê, vào một nhành cây đỏ
of the slow autumn at my window,
của mùa thu muộn [trôi] ngang khung cửa sổ mình
if I touch
khi ta chạm vào
near the fire
[nơi] gần ngọn lửa
the impalpable ash
tro bột hư ảo (*)
or the wrinkled body of the log,
hay sần sùi vỏ thân cây,
everything carries me to you,
mọi thứ đều mang ta đến với nàng,
as if everything that exists,
như thể tất thảy cùng hiển hiện,
aromas, light, metals,
những mùi hương, ánh sáng, kim loại [sắt cạnh],
were little boats
là những con thuyền nhỏ
that sail
rong buồm
toward those isles of yours that wait for me.
hướng về những ngọn đảo nhỏ của nàng đó chờ ta. 
Well, now,
Rồi, giờ,
if little by little you stop loving me
nếu từng chút từng chút nàng thôi yêu ta
I shall stop loving you little by little.
hẳn ta cũng thôi yêu em từng chút từng chút một.
If suddenly
nếu bỗng nhiên
you forget me
nàng quên ta
do not look for me,
đừng nhọc công kiếm tìm
for I shall already have forgotten you.
bởi ta đã quên nàng mất rồi.
If you think it long and mad,
nếu nàng nghĩ rằng nó vô vọng và cuồng loạn,
the wind of banners
dòng thổi của những ngọn cờ 
that passes through my life,
mà cuốn ngang đời ta,
and you decide
và nàng quyết định
to leave me at the shore
bỏ ta lại bãi bờ
of the heart where I have roots,
của trái tim nơi ta gốc rễ,
remember
nhớ cho
that on that day,
rằng vào ngày ấy
at that hour,
vào giờ ấy,
I shall lift my arms
ta sẽ nhấc cánh tay
and my roots will set off
và gốc rễ sẽ cắt lìa
to seek another land.
tìm đến miền đất khác.
But
nhưng
if each day,
nếu mỗi ngày,
each hour,
mỗi giờ,
you feel that you are destined for me
em thấy rằng em được định mệnh dành cho anh
with implacable sweetness,
cùng ngọt ngào khôn nguôi,
if each day a flower
nếu mỗi ngày một nụ hoa
climbs up to your lips to seek me,
dâng lên đôi bờ môi em tìm anh,
ah my love, ah my own,
ơi người tình của ta, ơi của riêng ta,
in me all that fire is repeated,
trong anh ngọn lửa ấy lại bập bùng,
in me nothing is extinguished or forgotten,
trong anh không gì u mờ hay quên lãng
my love feeds on your love, beloved,
tình em tiếp mạch tình anh, [bl]ời yêu dấu,
and as long as you live it will be in your arms
và đến chừng em còn sống, sẽ vẫn trong vòng tay em
without leaving mine.
thôi chẳng chia lìa.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét