Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Nông cổ píg đàmĐề cử đầu tiên cho hạng mục Cuốn sách của năm thuộc về câu truyện ngụ ngôn của trại súc vật.


Tôi nói thế các đồng chí đã quán triệt hẳn chưa?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét