Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Thư gửi con Gà thằng Gấu hay/và những bọn khác

Nói ra thì rõ là sến nhưng ước gì tụi mình lại được cùng nhau. 
Hội hè, miên man. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét